Sistēma kontrolē gaisa spiedienu katrā riepā. Par konstatētajām neatbilstībām tiek ziņots instrumentu panelī.